ÖVER 100 000 Nöjda Kunder
Utmärkt

Flowgun Pro

En massagepistol för att Prestera

Flowtank

Årets hetaste träningsprodukt

Flowgun pocket

En massagepistol för att Leva

Alla produkter

INNOVATIVA TRÄNINGS- OCH ÅTERHÄMTNINGSPRODUKTER DESIGNADE I SKANDINAVIEN

Flow Science

Vetenskapen bakom Flowtank

Fysiken bakom Flowtank

Flowtank är produkten som använder sig av en specifik väsentlig funktion för att ge upphov till god träning, nämligen gravitationens inverkan på objekt eller massa. I detta fall flow av vätska eller vatten. Den här typen av kvicka förändringar i rörelse sker på grund av vattnets känslighet för kinetisk energi och rörelse. Kinetisk energi kan vi här förenkla som ett objekts energi på grund av en rörelse den genomgår eller blir tillförd. Du kanske har märkt att en liten sten som nuddar en stor mängd vatten ger ifrån sig en hel del strömmar och effekter med vattnet, det visar på vilken effekt lite kinetisk energi har på rörelse eller flowet i vatten. 

När Flowtank eller ett slutet objekt innehållande vatten  (exempelvis en halvfull flaska eller Flowtank) blir utsatt för kinetisk energi så får vi stora utslag av rörelser. Det blir en total rörelse av energi, en makrorörelse som görs, denna kan vi till stor del förutspå med kognitiv förmåga. Vrider vi Flowtank från exempelvis vänster till höger förstår vi att vattnet följer med i riktningen på grund av vätskans struktur & densitet, det slutna objektets form, friktionen vätskan jobbar mot och gravitationens riktning. Däremot kommer det även att ske enormt stort antal mikrorörelser i vätskan som skiftar vikten. Dessa rörelser är generellt väldigt svåra för oss människor att förutspå. Vilket gör att vi får en hel del krafter som verkar åt väldigt många olika håll.

Proprioception & muskelns sinnesorgan

När vi genomför skelett-muskelära rörelser sker ett stort antal kontraktioner/muskelspänningar genom många av kroppens muskler. Under rörelserna så sker förlängningar och förkortningar av muskellängden och därmed muskelfibrernas längd. I våra muskelfibrer har vi även något som kallas för muskelspindeln, sensoriska fibrer som mäter hur mycket muskeln sträcks och hur hastigt muskelfibrerna sträcks vid förlängning av muskeln. I muskelsenorna som fäster på skelettet finner vi även ett sensoriskt organ som kallas för golgi senorgan. Dessa organ är små seriellt organiserade organ som registrerar hur mycket kraft muskelsenan sträcks med. Det här ger återkoppling via nerver till nervsystemet och ryggmärgen. Kort sagt slutar detta upp med att den sträckta muskeln spänns eller slappnas av för att skydda muskeln från exempelvis skada eller översträckning. Dessa funktioner ger oss även kroppsmedveten, position av kroppsdelar och hur samt vart vi rör oss. En väsentlig muskel och nervfunktion för överlevnad och allmänt fungerande i kroppen. (Boron & Boulpaep, 2012)

Flowtank och effekten av proprioception i träning

Det fiffiga med Flowtank och rörelsen av vattnet är att dessa mikrorörelser och krafter som genereras åt alla möjliga håll resulterar i att vi får en hel del olika krafter som verkar på biomekaniken och rörelsemönstret. Det här kräver att musklerna reagerar ytterst snabbt för att hålla kontroll över rörelserna via nästintill blixtsnabba muskelspänningar och muskelavslappningar. Framförallt när muskelfibrerna sträcks ut och förlängs med hög hastighet så sker en snabb respons. Det här resulterar i att vi lär oss att arbeta och reagera med musklerna snabbt vilket också kan ge upphov till att vi kognitivt är mer förberedda för hastiga förändringar i omvärlden som kräver motreaktion. Samt att vi tränar upp en livsviktig funktion i musklerna, nämligen proprioceptionen

Fysiologiska effekter av proprioception – i praktiken 

I och med att Flowtank kan användas för att träna både övre och undre extremiteter får vi väldigt goda responser av den mindre muskulaturen i och kring fotlederna/hälsenan (bland annat supinatorer och pronatorer), samt axlarnas stabilisatorer (rotatorkuffen) och ryggradens proprioceptorer (bland annat transversospinal musklerna längs ryggraden). 

Artin Hojat, Flowlife Performance Specialist

Referenser 

Boron, Walter F., Boulpaep, Emile L. (2012). Medical Physiology, Second Edition. P. 406.

Dargo, L., Robinson, K. J., & Games, K. E. (2017). Prevention of Knee and Anterior Cruciate Ligament Injuries Through the Use of Neuromuscular and Proprioceptive Training: An Evidence-Based Review. Journal of athletic training, 52(12), 1171–1172. https://doi.org/10.4085/1062-6050-52.12.21

de Vasconcelos, G. S., Cini, A., Sbruzzi, G., & Lima, C. S. (2018). Effects of proprioceptive training on the incidence of ankle sprain in athletes: systematic review and meta-analysis. Clinical rehabilitation, 32(12), 1581–1590. https://doi.org/10.1177/0269215518788683

Schiftan, G. S., Ross, L. A., & Hahne, A. J. (2015). The effectiveness of proprioceptive training in preventing ankle sprains in sporting populations: a systematic review and meta-analysis. Journal of science and medicine in sport, 18(3), 238–244. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2014.04.005

Vetenskapen bakom Flowgun

 

Enzymer, vibrationer och rörelseomfång

Vi är inne i en ny era, där produkter som Flowgun används för att lätta på muskelsmärtor, obehag och behandling av mjukdelsvävnad. Men hur fungerar egentligen Flowgun? Vad är det som händer rent fysiologiskt i kroppen när vi masserar exempelvis ömma eller oömma muskler med Flowgun? Flowgun tillämpar en form av slagterapi eller “percussion therapy” som det benämns på engelska. Med ett specifikt huvud så slår massagepistolen mjukdelarna av kroppen (muskler, hud, muskelsenor) och verkar nästan som massage, däremot i väldigt hög hastighet vilket liknar en form av vibration. 

Vibration och Percussive Therapy

Vibrationsterapi har visat sig fungera som en metod att minska enzymet lactate dehydrogenase i muskulaturen vilket är ett enzym som återfinns i alla celler, men är oftast prevalent i vävnad som är “skadad”, eller i det här fallet belastad (Imtiyaz et al., 2014). Minskningen av detta enzym över tid kan vara en indikator på att läkningen har skett tidigare än om det gått obehandlat. I samma forskning visade sig det också att vibrationsterapin verkade som en effektiv behandlingsmetod för att minska smärta på behandlingsområdet. Konrad et al (2020) forskade på hur effektiv 5 minuters slagterapi på vaden var för att öka rörelseomfånget på plantarflexionen (att spänna vaden och sträcka ut/ner fotleden). Det visade sig ha effekt god effekt på att utöka rörelseomfånget på fotleden utan att kompromissa hur mycket spänningskraft muskeln kunde generera. Vilket Konrad et al (2020) menar att produkten kunde verka som en god metod för uppvärmning och utökat rörelseutslag utan att kompromissa kraft output. 

Massage med massagepistolen Flowgun

Jämfört med andra metoder av uppvärmning

Statisk stretchning i 45 sekunder eller över per muskelgrupp har däremot påvisats kunna begränsa just kraft output och explosivitet i muskler (Simic et al., 2012). Där den forskningen och metananalysen menar att statisk stretching inte bör tillämpas som uppvärmning inför explosiv träning och kraftkrävande aktiviteter. Nu är det även så att det inte finns tillräckligt med forskning gjord på just dynamiken av slagterapi, även om det finns forskning om vibrationer (som är en ganska lik funktion) och hur det påverkar muskeln. Så mer forskning behövs göras för att vi ska kunna säkerställa exakt påverkan, prestationsmässigt samt för fysiologiska fynd.

Flowgun som återhämtningsmetod

I och med den bristfälliga forskningen i området så kan vi inte pinpointa exakt vad som händer i muskeln med mer specifik data, däremot så har vi forskning som visar att liknande terapier som vibrationsterapi hjälper kroppen att återhämta sig och transportera ut restprodukter från en arbetande muskel. I annan benämning upplever våra kunder att terapin fungerar bra då den upplevs behaglig och avslappnande, samt gäller våra naprapat ambassadörer som tillämpar Flowgun som redskap i sina kliniker. 

Flowgun massage av Anton

Tränaren summerar:

Artin Hojat

Referenser

Konrad, A., Glashüttner, C., Reiner, M. M., Bernsteiner, D., & Tilp, M. (2020). The Acute Effects of a Percussive Massage Treatment with a Hypervolt Device on Plantar Flexor Muscles’ Range of Motion and Performance. Journal of sports science & medicine, 19(4), 690–694.

Imtiyaz, S., Veqar, Z., & Shareef, M. Y. (2014). To Compare the Effect of Vibration Therapy and Massage in Prevention of Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). Journal of clinical and diagnostic research : JCDR, 8(1), 133–136. https://doi.org/10.7860/JCDR/2014/7294.3971

Simic, L., Sarabon, N., & Markovic, G. (2013). Does pre-exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta-analytical review. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 23(2), 131–148. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2012.01444.x

Vad är ischias och hur blir jag av med det?

Vad är ischias?

Ischias är ett samlingsnamn för en rad olika symptom, i olika delar av kroppen. Främst påverkas rygg och ben eftersom det är där nervtrådarna som bildar ischiasnerven sammanstrålar. Genom länd- och korsryggen, via sätet och ned i foten. Typiska tecken på begynnande eller bekräftad ischias är huggande, ilande, molande, skärande eller strålande smärta i ryggen och/eller benet (ofta påverkas endast ett ben). Domningar, pirrningar och muskelsvaghet är också vanligt förekommande. Värt att nämna är att ischias snarare är symptom än diagnos och går att göra någonting åt. De allra flesta förbättras inom 2-4 veckor, om åtgärder vidtas.

Det viktigaste när det kommer till ischias är att fastställa varifrån problematiken har sin grund. Detta för att veta i vilken ände av rehabiliteringen du ska börja. Den främsta anledningen till att ischias uppkommer är för att en disk i ländryggen skadats. Det i sin tur skapar tryck mot nervrötterna. Även en skada längre bort från ryggraden, exempelvis i benet, kan orsaka trycket. Sjukdomar som har någon form av nervpåverkan kan också vara bidragande faktorer till smärta.

När ska jag söka vård?

För att få rätt hjälp kan det vara idé att boka tid hos någon som är vidareutbildad inom klinisk diagnostik och ortopedisk medicin redan i tidigt skede. Ju tidigare behandlingen startar, desto fortare avtar problematiken. Om du inte känner av när du är kissnödig och/eller får domningar i underliv och ändtarm bör du söka akut vård eftersom det kan innebära en större nervskada och kräva operation.

Diagnostiseringen kan variera men vanligast är att undersöka reflex, känsel och styrka. Andra undersökningar, så som MR (magnetröntgenundersökning), DT (datortomografi) och EMG (elektromyografi), ses som tillägg och tillämpas först vid remittering. En sådan vidare utredning är aktuell då symtomen uppstått efter ett trauma och vid långvariga besvär av nervrotssmärta, markant nedsättning på nervens fortledningsförmåga eller misstanke om allvarlig sjukdom.

Vad är falsk ischias?

Falsk ischias yttrar sig på samma sätt som äkta ischias med den enda skillnaden att smärtan utgår från muskler och leder snarare än diskar. Således brukar smärtan vara mindre intensiv och ha mindre påverkan på resten av kroppen.

Hur behandlar jag ischias?

Beroende på vad orsaken till känningarna är finns det olika metoder att ta till.

Generella råd:
Ta hjälp av specialister inom området (ryggrelaterade sjukdomstillstånd)
Lär dig att förstå kotsegment, smärtuppkomst och biomekanik
Tänk på din hållning och positionering
Fortsätt att vara aktiv (promenader rekommenderas)

Vanliga behandlingsmetoder:
Mekanisk diagnostik och terapi (McKenzie-metoden)
Bålträning
Mobilisering och manipulation
Mjukdelsbehandling
Akupunktur
Injektionsbehandling
Hjälpmedel i form av ryggstöd

Precis som med de flesta skador finns det olika faser. I det här fallet pratar vi den akuta, den subakuta och den läkande/förebyggande fasen.

Akut
Då smärtan kan vara väldigt intensiv är många människors instinktiva tanke att ligga raklånga i sängen och vänta på att det ska gå över. Tyvärr fungerar det inte så. Därmed inte sagt att man ska forcera genom smärtan men det är bra att försöka fortsätta hålla sig aktiv i den mån det går.

*Håll dig så aktiv som det är möjligt. Promenader rekommenderas.
*Undvik aktiviteter som du upplever ökar ryggsmärtan.
*Gör rörelser i motsatt riktning mot den som förvärrar smärtan (exempelvis bakåtböjningar av ryggen).
*Stöd den nedre delen av ryggen genom att ha en kudde i svanken när du sitter.

Subakut
*
Fortsätt att vara aktiv och röra på dig.
*Undvik att belasta ryggen och försök att inte böja dig framåt mer än absolut nödvändigt.
*Fortsätt att utöva de övningar som reducerar smärta och symptom.

Läkande/förebyggande
Med risk för att låta tjatig: fortsätt att träna. Det är inte helt ovanligt med återfall av ischias-besvär, därför är det viktigt att uppehålla egenvården. För att disken ska orka mer och under lång tid är bål, höfter, lår och rygg bra att stärka upp ordentligt. Komplettera gärna styrketräningen med någon form av belastningskompenserande övningar, till exempel olika varianter av bakåtböjningar.

Kan jag massera bort smärtan?

Massage kan vara till god hjälp vid ischias-besvär eftersom stelheten avtar och därmed också den värsta smärtan. Flowgun och/eller Flowpillow Heat kan med fördel användas som komplement till dina stretch- och rörlighetsövningar.